Xerófila

Xerófila: planta adaptada a ambientes quentes e secos, como os de clima semi-árido.