Subsolo

Subsolo

Subsolo: parte da crosta terrestre  que segue ao solo,  constituída principalmente por  minerais.