Sima

Sima

Sima: parte da crosta terrestre constituída de silício e magnésio, situada sob o sial.