Onipresença

Onipresença: presença ilimitada, absoluta e total.