Insumo agrícola

Insumo agrícola: corretivo do solo, como fertilizantes e agrotóxicos.