Crosta terrestre

Crosta terrestre

Crosta terrestre: camada superficial do planeta Terra, composta de variados tipos de rochas, que forma as terras  emersas e o fundo dos mares.