Climatologia

Climatologia

Climatologia: ramo da geografia física que estuda os climas da Terra.